Kdo jsme?

Společnost Fokus MB s.r.o. byla založena 1. 1. 2020, její historie je však mnohem delší a sahá do roku 1992, kdy vzniklo občanské sdružení Fokus Mladá Boleslav. Sdružení bylo založeno se záměrem vytvářet služby pro dlouhodobě vážně duševně nemocné a začínalo chráněnými dílnami. První byla zahradnická dílna, po roce následovala knihařská a šicí dílna a v roce 1995 dílna v kapucínském klášteře v Mnichově Hradišti, která zajišťovala údržbu zámeckého parku. Klášter jsme od Národního památkového ústavu získali do pronájmu a vytvořili v něm ubytovací zařízení. Později přibyla kavárna v areálu psychiatrické nemocnice v Kosmonosech a další kavárna v Nymburce a také další služby – terénní týmy, chráněné bydlení a volnočasové docházkové programy.

Hlavním cílem pro nás vždy bylo zotavení klientů a u pracovně rehabilitačních programů jsme si od začátku uvědomovali, že tomuto cíli mnohem lépe slouží práce, která má smysl. Snažili jsme se, aby naše dílny produkovaly výrobky a služby, které si zákazníci koupí, protože jsou dobré, nikoliv proto, že je na nich napsáno, že je vyrobili zdravotně znevýhodnění lidé. Naši klienti ovšem přicházeli do dílen z různých důvodů. Někteří si chtěli obnovit pracovní návyky a dovednosti, někteří potřebovali peníze, jiní hledali náplň času a nebo chtěli být mezi lidmi. Se změnami legislativy přišel vyklad, že v sociálně terapeutických dílnách by se měla odehrávat „čistá“ rehabilitace a klienti dílen by neměli mít pracovní smlouvy a neměli by být za svou práci placeni. Rozhodli jsme se proto naše sociálně terapeutické dílny změnit. Rozšířili jsme volnočasové docházkové programy, vytvořili efektivní služby podporovaného zaměstnávání (pomoc klientům získat placenou práci na volném trhu) a ze sociálně terapeutických dílen vytvořili sociální podnik Fokus MB s.r.o.

Věříme, že Vás výrobky a služby Fokusu MB zaujmou a že s nimi budete spokojeni.